Eva Oscarsson

Webb/datakurs

Reumatikerdistriktet Blekinge anordnade en webb/facebook datakurs på Valjeviken 16-17 februari för webbansvariga i lokalföreningarna