Kaj Johansson berättade och visade bilder om Mörrumsån den 10 september 2019

Kaj Johansson visade bilder och berättade om Mörrum förr och nu. Därefter fikade vi och hade ett lotteri. Kvällen var mycket uppskattad.