Vår och sommarprogram 2020 för Reumatikerföreningen Karlshamn

Här kommer programmet för vår och sommar i Reumatikerföreningen
Karlshamn och alla hälsas hjärtligt välkomna till aktiviteterna som
inbjuds till. Det bifogas även ”Vårens aktiviteter 2020” som Reumatiker-distriktet Blekinge inbjuder till. Den närmaste aktiviteten som står på programmet är representantskapet 15 mars i Ronneby. Det anordnas skjuts med buss. Glöm inte att anmälan är senast den 1 mars.